LOCUS Ice Hotel 2009

LOCUS Ice Hotel 2009 is mijn tweede deelname aan het ijs hotel. In samenwerking met Peter Kerkhoff heb ik het volgende concept en ontwerp gemaakt. Ons concept gaat uit van, dat men gewend is om zich in ruimtes te begeven, die duidelijk zijn begrensd. Grenzen die worden bepaald door de rechthoekige vormen, waaruit deze ruimtes zijn opgebouwd. Deze gewenning zorgt ervoor dat deze ruimtes vertrouwd raken en ons niet meer kunnen verwonderen. Onze suite tracht de gewenning te doorbreken, door de bezoeker uit te laten komen in een ronde, kegelvormige ruimte. Deze vervreemdende ruimte dwingt je om je opnieuw te oriënteren op je omgeving. Tijdens de heroriëntatie zoek je nieuwe houvast in de ruimte. Je stelt je open voor impulsen, die je helpen jouw verhouding tot deze ruimte opnieuw te bepalen.Ontwerp: Nard Kools, Peter Kerkhoff
Status: 2009 Ingediend