Logistiek centrum

Logistiek centrum voor bloemen en planten. Een Logistiek centrum is een plek waar veel gebeurd. De verschillende afdelingen en het product komen samen in het gebouw. Het gebouw is opgedeeld in verschillende lagen, die de zelfde functie hebben als de verschillende lagen van een tropisch regenwoud.
● De kruitlaag: deze laag is de laag waar het werkelijke logistieke gedeelte van het centrum zich bevind, waar ook zoals in een tropisch bos de meeste beweging aanwezig is van diertje en ontspruitende planten.
● De tussenlaag: de laag waar het kantoor gedeelte zich bevindt, wat in een tropisch bos een rustige laag is.
● De kroonlaag: de laag van het dak wat de onderliggende lagen in schaduw hult en beschermt maar door verschillende openingen zonlicht toelaat.
De vormentaal van het gebouw is gebaseerd op de willekeurige overlapping van een bladerdak, dat een reactie aan gaat met het vaste stramien van de bestaande loods. De vorm zorgt tevens voor een ontwerp dat zich volledig aanpast aan de functie en het product.


Logestiek centrum
Beganegrond
Logestiek centrum
1e verdieping
Logestiek centrum
Dak

Ontwerp: Nard Kools
Status: 2008 Concept